Oppdatert rundt Covid-19 utbruddet ved Villa Skaar Valstad sykehjem

Vi har i løpet av fredag 6.11. mottatt svar på 69 av 70 prøver og venter på det siste prøvesvaret for en beboer.

Resultatet av prøvene er dessverre nedslående med totalt 12 beboere og 8 ansatte som har påvist covid-19.

Sykehjemmet har isolert de syke på deres rom og arbeider på hele sykehjemmet med smittevernutstyr. Dette fordi beboere som har testet negativt fortsatt er i karantene og kan utvikle symptomer i karantenetiden. Det vil bli foretatt retesting av alle beboere med hittil negativt prøveresultat på dag 3 og dag 9 i oppfølgingsperioden.

Sykehjemmet rapporterer om forsvarlig bemanningssituasjon til tross for at mange ansatte er i hjemmeisolasjon og karantene. Pr dd er ingen pasienter alvorlig syke som følge av smitten.

Situasjonen er fortsatt alvorlig og krever høy beredskap og god oppfølging. Det er meget godt samarbeid med sykehjemmet om dette.

Smittesporing fortsetter rundt nye positive og deres nærkontakter. Ansatte med positiv prøve er i hjemmeisolasjon og blir kartlagt av smittesporingsteam slik at deres private nærkontakter varsles og settes i karantene.

Det er fremdeles ikke påvist smitte knyttet til avdelingen ved Vilberg helsetun eller Pålsejordet bokollektiv.

Mvh Carl Magnus Jensen

Kommuneoverlege


Publisert: 06.11.2020 19:35:49
Sist endret: 24.06.2021 12:47