Innhold

Koronavaksinasjon i Eidsvoll - november 2022

FHI gir følgende råd om Koronavaksine:

  • Helsepersonell, bør grunnvaksineres + en oppfriskningsdose (dose 3)
  • Innbyggere fra årskull 2004 og 2005 samt alle som er eldre enn 18 år bør grunnvaksineres med to doser.
  • Innbyggere eldre enn 65 år eller i aldersgruppen 5-64 år som tilhører en av risikogruppene bør ta oppfriskningsdoser (dose 3 og 4).
  • Innbyggere 5-15 år utenfor risikogruppene kan grunnvaksineres med to doser.

Regjeringen har fra fredag 18. november 2022 åpnet for at også innbyggere  mellom 18-64 år utenom risikogruppene kan få oppfriskningsdose.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst fire måneder etter forrige dose.

Etter gjennomgått Covid-19 anbefales det å vente minst tre uker, helst tre-fire måneder, før oppfriskningsdose.

Det blir ikke sendt innkalling - time må bestilles

Vaksinetilbudet i Eidsvoll er åpent hver onsdag frem til jul i Badet kulturtun.

Time bestilles elektronisk ved å følge denne linken eller ringe vaksinetelefonen 66107358.

Vaksinestasjonen har også drop-in tilbud.

Åpningstider ved Vaksinestasjonen

Vaksinestasjonen er åpen på onsdager frem til jul, primært i tidsrommet 10-14, men dette kan variere og vil utvides ved stor pågang. Det vil fortsatt være tilbud om drop-in vaksinasjon. 

Bestill time elektronisk, men vaksinetelefonen kan også ta i mot

tlf. 66 10 73 58 - åpen alle hverdager mellom kl. 9.00 og kl.15.00


Publisert: 21.11.2022 14:29:29
Sist endret: 11.04.2023 10:40