Oppdatert oversikt over smitte i skoler i Eidsvoll.

Dal skole

Ved Dal skole er det påvist ti smittede elever, seks elever ved 2. trinn, to elever ved 6. trinn, en elev ved 1. og 3. trinn. Siste tilfelle påvist 6. november

Råholt ungdomsskole

Ved Råholt Ungdomsskole er det totalt påvist fire smittede elever den siste uken. To elever ved 9. trinn og to elever ved 8. trinn. Siste tilfelle meldt 9. november.

Steinerskolen

Ved Steinerskolen er det påvist fem tilfeller den siste uken. Fire elever i 9. trinn og en i 5. trinn. De siste tre tilfellene ble meldt 8. novmeber.

Vilberg skole

Ved Vilberg skole er det påvist smitte hos 21 elever og en ansatt siden 24. oktober. 16 av barna er elever ved 2. trinn, tre er elever ved 5. trinn, En elev ved 1. og 6. trinn, disse siste to tilfeller ble påvist mandag 8. november.

Bønsmoen skole

Ved Bønsmoen skole er det påvist 45 smittede elever siden 24. oktober. 28 ved 7. trinn, ni ved 3. trinn, fire ved 6. trinn og en elev ved hvert av de øvrige trinn, i tillegg er det påvist smitte hos tre ansatte.

Hele skolen testes med hurtigtester for 3. gang torsdag morgen. Siste fire tilfeller ble meldt 8. november.

Felles for alle

Felles for alle utbrudd er at smittesporingsteamet gjør en ordentlig og god jobb med å holde oversikt over smitteutbredelsen og bestemme tiltak for å kartlegge smitten når det er nødvendig.

Antall nye tilfeller som meldes pr. dag er fallende.

Vi anbefaler at alle innbyggere er oppmerksomme på symptomer hos seg selv og barna og tester seg ved nyoppståtte symptomer. Det vurderes ikke nødvendig med gult nivå i skoler eller andre inngripende tiltak. Testing er et godt verktøy for å avdekke smitte og hindre videre smitteutbredelse.

Hurtigtester kan hentes hver dag ved teststasjonen i Badet.

Se egen sak om åpningstider for henting av hurtigtest.


Publisert: 09.11.2021 14:24
Sist endret: 09.11.2021 14:55