Opphevelse av besøksrestriksjoner ved Vilberg helsetun

I lengre tid har det ikke vært fritt fram når det gjelder å besøke pasienter ved Vilberg helsetun. Siden januar i år har ordningen vært begrenset besøkstid på ettermiddagen på de fleste avdelinger og en antallsbegrensning. Besøksverter har tatt i mot og veiledet besøkende. Dette har fungert bra.

I lys av vaksineringsgraden, den generelle smittesituasjonen og gradvis gjenåpning av samfunnet, vurderes det som forsvarlig å oppheve besøksrestriksjonene.

Følgende retningslinjer gjelder fra 24. juni 2021

 • Det vil være anledning til besøk ved Vilberg helsetun uten forhåndsavtale og uten spesielle besøkstider.
 • Det gjøres et unntak for 1. avdeling med hensyn til besøkstid.
  Ved denne korttidsavdelingen settes besøkstiden til kl 16.30 – 20.00 på hverdager
  (ingen begrensning på helg).  
 • Inngangsdør holdes åpen fra kl 07.00 til kl 23.00.
 • Besøkende skal registrere seg ved inngangen ved bruk av samme registreringsskjema som tidligere.
 • Personer som har luftveissymptomer eller som har plikt til å være i isolasjon eller karantene har ikke anledning til besøk.
 • Det skal utføres hånddesinfeksjon før og etter besøk.
 • Besøk kan skje på pasientens rom, i egnede felleslokaler eller utendørs.

Publisert: 22.06.2021 14:39
Sist endret: 22.06.2021 14:42