Testing av elever og ansatte i grunnskolen, og ansatte i barnehagene

Nasjonale myndigheter anbefaler at alle ansatte i skoler og barnehager, samt barn i grunnskolealder, tester seg med en hurtigtest før oppstart etter nyttår.

Grunnskolene i Eidsvoll starter første dag med digital hjemmeundervisning.

Formannskapet i Eidsvoll bestemte torsdag kveld at grunnskolene i Eidsvoll starter med

  • digital hjemmeundervisning mandag 3. januar og fortsetter med
  • fysisk undervisning på gult nivå tirsdag 4. januar. 

Bakgrunnen for digital hjemmeundervisning er at FHI anbefaler at alle ansatte i skoler og barnehager, samt alle barn i grunnskolealder, testes med hurtigtest i forbindelse med skolestart.

Konkret informasjon om dette vil komme fra skolene direkte til foresatte i morgen

Kommunale barnehager starter med redusert åpningstid

De kommunale barnehagene reduserer tilbudet til 7,5 time pr. dag, med unntak for barn med særskilte behov som ikke kan ivaretas med redusert oppholdstid og for barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner. 

Konkret informasjon om dette som gjelder det enkelte barn vil komme fra barnehagestyrer direkte til foresatte i morgen.

Hurtigtesting

  • De ansatte i alle barnehagene får test hos arbeidsgiver som gjennomføres ved starten av første vakt etter nyttår
  • Ansatte i grunnskolene får test av arbeidsgiver som gjennomføres ved starten av første arbeidsdag
  • Foresatte til elever i grunnskolene kan hente hurtigtest ved sin skole mandag 3. januar Tidspunkt for henting bestemmes av skolen.
    Testen for elever gjennomføres mandag kveld eller tirsdag morgen før barnet reiser hjemmefra

Skoleelever får med 2 tester slik at alle også kan teste seg mandag 10. januar, før skolestart. På denne måten vil vi trolig unngå enda noen flere smittehendelser ved skolene.

Informasjon om koronasituasjonen

Vi minner om de nasjonale tiltakene

Nasjonale tiltak som gjelder pr. 15. desember

Og de nye karantenereglene

Siste karanteneregler 


Publisert: 30.12.2021 21:17
Sist endret: 30.12.2021 21:28