Innhold

Flomfare - orange nivå

Stigende temperaturer fører til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og nedbøren som er ventet torsdag/fredag. Det er knyttet uvanlig stor usikkerhet til plassering og mengde nedbør. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.
Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø.
Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.


Publisert: 10.05.2018 16:06:04
Sist endret: 10.05.2018 16:06