Innhold

Jord- og flomskredfare, oransje nivå

Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time. Berørte områder vil kunne oppleve overvann i tettbebydgde strøk. i tillegg kan det forekomme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

Informasjon om deling av farevarsler fra Meteorologisk institutt  

Betydning av varselnivået - orange

Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser.

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.

Fakta og annen nyttig informasjon

 


Publisert: 06.06.2019 10:03:00
Sist endret: 06.06.2019 16:03