Innhold

Foresatte som ønsker plass for sitt eller sine barn på SFO fra 1. august 2020 kan legge inn dette ved å logge inn på foreldreportalen Visma. Flyt Skole. Vi ber om at de som ønsker plass fra høsten gjør dette innen 30. april.

De som allerede har plass trenger ikke å foreta seg noe, plassen beholdes til den sies opp. 


Publisert: 24.04.2020 13:29:11
Sist endret: 24.04.2020 13:31