Innhold

Ung kultur møtes (UKM)

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

UKM vil i Eidsvoll avholdes på Panorama lørdag 11. februar kl. 17. For å delta på UKM må du være mellom 10-20 år. 

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Hvis du blir valgt ut til å representere ditt fylke på UKM-Festivalen må du være mellom 13 og 20 år. Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år

Du kan lese mer om UKM på UKMs egne nettsider.

Påmelding

Fristen for påmelding er onsdag 8. februar. du kan melde deg på med alle slags kulturuttrykk som dans, musikk, kunst, film, foto, teater, dataspill etc.

Du melder deg på via UKM sine nettsider.

 

Påmelding til UKM


Publisert: 20.01.2017 09:05:43
Sist endret: 20.01.2017 09:05