Demenskoordinator

Anita Berby, Brensmork 2, telefon: 901 23 171, 2074 Eidsvoll Verk, e-Post: post@eidsvoll.kommune.no

Innhold

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne. 

Påmelding og informasjon

Innen 7. september

Demenskoordinator i Eidsvoll kommune

Anita Bekkevold Berby
Gladbakkvegen 54
2070 Råholt
Mob: 90 12 31 71
Mail: anita.bekkevold.berby@eidsvoll.kommune.no

Ergoterapeut i Eidsvoll kommune

Torill Fjeldstad Grande
Mob: 91 87 44 27
Mail: torill.fjeldstad.grande@eidsvoll.kommune.no 

Vi trenger noen få opplysninger om deg som deltager - ta kontakt med oss 

Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. mail 

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen arrangeres av Eidsvoll kommune i samarbeid med Eidsvoll Demensforeningog Eidsvoll Frivilligsentral.

Hva inneholder kurset, når og hvor?

Sted

Kurset avholdes på Gladbakk aktivitetssenter, Gladbakkvegen 72, 2070 Råholt

Tid

Klokken 18.00 - 20.30

Innhold

Kurset er lagt opp over fem samlinger med følgende temaer:

Pårørendeskole i Eidsvoll - Høsten 2018 
Dag/datoTema
 Tirsdag 11. september  Demenssykdommene v/Dr. Rebecca Setsaas 
 Tirsdag 18. september  Kommunikasjon v/demenskoordinator Anita Bekkevold Berby
 Tirsdag 25. september  Lovverket v/Ingvild Kvanvik og Ingeborg Lunde fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tirsdag 2. oktober

Informasjon om tilbudet i kommunen:

  • Eidsvoll demensforening og aktivitetsvenn v/Anne-Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug
  • Hva finnes av tilbud i Eidsvoll kommune v/demenskoordinator Anita Berby og ergoterapeut Torill Fjeldstad Grande
Tirsdag 9. oktober

Pårørendes opplevelse:

  • Sorg og tapsreaksjoner v/Vegard Berntsen (diakon) og Inger Jeanett Enger (prest)

Publisert: 27.08.2018 10:29:10
Sist endret: 27.08.2018 10:29