Innhold

Søknad med kostnadsoverslag sendes Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, postboks 90, 2081 Eidsvoll - eventuelt på mail til: post@eidsvoll.kommune.no

Det bes oppgitt når besøket er planlagt gjennomført.

Søknadsfristen er 15.03.18.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Fellestjenesten v/Nina Thorsen Hageløkken, tlf. 66107003, epost: nina.hagelokken@eidsvoll.kommune.no

 


Publisert: 03.01.2018 13:12:21
Sist endret: 03.01.2018 13:12