Innhold

Fondet ble opprettet i 1962 av det overskytende beløp fra innsamlingen til Det Norske Folks Monument over Henrik Wergeland i Eidsvoll. Grunnkapitalen var den gangen på kr 83.000, og er nå på drøyt kr 211.000. Det er fjorårets renter av fondet, minus 10 %, som deles ut hvert år. De siste 10 % tilføres fondet. Summen som skal deles ut avhenger da av rentesatsen for fjoråret.

Søknad med kostnadsoverslag sendes Eidsvoll kommune, Fellestjenesten, postboks 90, 2081 Eidsvoll - eventuelt på mail til post@eidsvoll.kommune.no

Det bes oppgitt når besøket er planlagt gjennomført.

Søknadsfrist er 15.03.2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Fellestjenesten v/Nina Thorsen Hageløkken, tlf. 6610 7003, epost: nina.hagelokken@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 04.01.2019 12:47:04
Sist endret: 04.01.2019 12:47