Innhold

Møter i hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging, hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet og hovedutvalg for næring, plan og miljø den 18.01.2022 kl. 1900 går som teams-møter og blir streamet. Teams-møtene overføres direkte i nett-TV. Ved oppstart av møtet - se https://www.eidsvoll.kommune.no/, under Politikk - litt ned på forsiden, klikk på «kommune-TV».

Lenke til kommune-TV

Saksliste/agenda

Fullstendig sakskart ligger alltid her på våre nettsider, under møtekalender, https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&

- klikk på 18. januar i kalenderen utenfor hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging, hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet og hovedutvalg for næring, plan og miljø.


Publisert: 17.01.2022 09:12:28
Sist endret: 17.01.2022 09:15