Det er registrert smitte ved Feiring videregående skole, Rambukk, Eidsvoll Verk og Ås skole

Eidsvoll Verk skole

Eidsvoll Verk skole hadde registrert smitte hos én elev ved 7. trinn, fredag,  som også hadde deltatt ved den Kulturelle skolesekken. Etter hurtigtesting av hele 7. trinn og noen elever fra andre trinn som har vært med på den Kulturelle skolesekken har det kommet to positive svar så langt. Disse må bekreftes med PCR-test. Tiltak er iverksatt og alle er informert. 

Rambukk treningssenter

Det er registrert smitte hos en person som har vært hos Rambukk onsdag 8. september. Tiltak er iverksatt og alle berørte har fått informasjon. 

Feiring videregående skole

Det er registrert smitte hos én elev ved Feiring videregående skole. Tiltak er iverksatt og alle berørte er informert. 

Ås skole

Det ble lørdag kveld registrert smitte hos èn elev i en av klassene i 6. trinn. Tiltak iverksettes og alle berørte i den klassen det gjelder vil få beskjed i løpet av lørdag.

Redigert: Dette berører også Eidsvoll Turn j11, som også, utover trening har hatt sosialt samvær. Tiltak iverksettes og informasjon etc. gis alle berørte direkte fra lagleder

og ETF J10 som har spilt treningskamp mot J11

Redigert: Råholt skole
Én ansatt 6. trinn + SFO 2. trinn. Tiltak iverksettes for alle berørte i de klassene dette gjelder. Informasjon er gitt søndag.

Publisert: 11.09.2021 20:15
Sist endret: 13.09.2021 11:02