Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

Prøvene ble tatt 18. og 19.juni 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Ny prøve er tatt torsdag 21.6.2018. Prøvesvar vil foreligge mandag 25.6.2018. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man passer godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den under 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Funnefoss hvor det er en del søppel.

Det vil bli tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Eidsvoll, Nannestad og Nes 21.juni 2018 og i løpet av kommende uke.

 

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

Escherichia coli

  10/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  65/100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

Escherichia coli

 60/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  90/100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

 210 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  90 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

Escherichia coli

  370/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

  180/100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

  4/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  5/100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

  190 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  10 /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

  10 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  40 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

Escherichia coli

  15 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  610 /100ml 

400

Andelva (Eidsvoll)

Escherichia coli

  25 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  15/100ml 

400

Skrukkelisjøen (Hurdal)

Escherichia coli

  1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

  70 /100ml 

400

Høversjøen (Hurdal)

Escherichia coli

  3 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  35 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

Escherichia coli

  220 /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

  370 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

Escherichia coli

  20/100ml 

1000

7

Int. enterokokker

  9 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

Escherichia coli

 <1/100ml 

1000

8

Int. enterokokker

  <1/100ml 

400

Funnefoss (Nes)

Escherichia coli

 150/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

  30/100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

Escherichia coli

 9/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  240/100ml 

400


Publisert: 22.06.2018 08:27:45
Sist endret: 22.06.2018 08:27