Innhold

Funn av krepsdyr i vannforsyningen

I oktober 2018 ble det oppdaget kreps (Pallasea quadrispinosa) i sørbygda som forsynes fra høydebasseng på Tærudåsen. Mattilsynet, folkehelseinstituttet (FHI), kommuneoverlege og kommunens beredskapssansvarlige er rutinemessig varslet.

God kvalitet på vannet fortsatt

Ulike typer kreps er en naturlig del av vannmiljøet i Tisjøen, og kan sporadisk komme inn på nettet. Det er påvist Pallasea quadrispinosa i vannledningsnettet i Eidsvoll sør. De rutinemessige vannprøvene viser at vannet i Eidsvoll har fortsatt god kvalitet og er i henhold til drikkevannsforskriften.

Det er ikke nødvendig å koke vannet

Stedfortredende kommuneoverlege har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet. Selv om det påvises kreps i vannledningsnettet er det ikke nødvendig å koke vannet, og det er ingen helsefare forbundet med å drikke vann fra springen. I enkelte tilfeller kan dette likevel påvirke lukt og smak, samt være med på å tette igjen silsystemer.
Skulle innbyggere oppdage kreps i systemet, anbefales det å ta kontakt med kommunen v/kommunalteknikk.

Godt tips - sjekk siler en gang iblant

De fleste innbyggere som har hatt vannforsyning fra Tærudåsen vil sannsynligvis ikke oppleve dette som et problem. Dersom du opplever redusert trykk eller likevel har rørlegger på besøk, kan det være lurt å sjekke siler i tappekraner eller sjekke sil på hovedinntak (hvis det finnes).
Uansett hvor du bor er det en god regel å rengjøre siler inne i bygg en gang iblant.

Kommunen setter i verk nødvendige og forebyggende tiltak fortløpende.

Faktainformasjon

Mer informasjon kan leses i Folkehelseinstituttet sin rapport Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann.

Krepsdyrene medfører ingen helserisiko for abonnentene dette er bekreftet av folkehelseinstituttet. Krepsdyrene ble på 70-tallet sluppet ut i vassdrag som mat til fisk i enkelte områder i Norge.  

I vannverket forekommer krepsdyrene kun i ett høydebasseng. 

Krepsdyrene er svært sårbare for temperaturendringer og har liten evne til å bevege seg. Spredningen skjer ofte ved at egg på størrelse med 0,3mm kommer seg forbi barrierene på vann nettet. De overlever ikke i vannledningsnettet men kan overleve i høydebasseng.  Krepsdyrene kommer ut på nettet med vannstrømmen og vil kunne oppdages i siler og filter hos enkelte abonnenter i sørbygda. Kommunen har ikke mottatt rapport fra abonnenter at det er funnet eller oppdaget krepsdyr. Krepsdyrene er foreløpig kun funnet på ett sted og kommunen har derfor ingen grunn til å tro at det er stor spredning av krepsdyr på nettet. Kommunen vil iverksette nødvendige tiltak for å forhindre dette i fremtiden.

Alle abonnenter skal ha siler/filter på sine vanninntak. Armaturene i huset har for øvrig sil som er mulig å rense. Det er alltid lurt å sjekke disse og inntak med jevne mellomrom, dette som en del av husets ordinære vedlikehold

Spørsmål rundt dette?

Dersom du har spørsmål knyttet til dette kontakt oss 

Vakttelefon: 900 71 565
Driftsleder: 481 065 76
Avdelingsleder vann: 917 47 602


Publisert: 20.12.2018 09:23:50
Sist endret: 20.12.2018 09:23