Prioriteringsgruppe 8 (alder 55-64 år, nå dere som er født 1958)

Det åpnes nå for elektronisk timebestilling til vaksinering for dere som er mellom 55 og 64 år, i dag vil de som er født 1958. 

Timene er åpne kun for den som mottar personlig invitasjon, så du trenger ikke gjøre noe før du mottar sms eller epost, i tillegg skal du bruke lenken som ligger i sms'en for å bestille.

Gruppe 8 er stor og må deles i flere sendinger. Vi sender til ett og ett årskull som også deles opp i flere sendinger i løpet av dagen.  Så, om du er født i 1958 altså og tilhører som nevnt i prioriteringsgruppe 8 fra FHI, kan du vente deg en sms i løpet av dagen, vi sender ut ca klokken 13, 14 og 15.

Når du får sms- eller epost-invitasjonen, vil det stå følgende

Hei, xx

Du kan nå bestille time til vaksinering mot Covid-19, dette gjør du elektronisk ved å benytte bankID.
Trykk på linken nedenfor og du vil komme til bestillingssiden.
Vær nøye med valg av tidspunkt, dette kan ikke endres online.
Du vil motta bekreftelse på SMS når time er bestilt.

(her vil lenka til bestilling stå)

Har du blitt ringt til og allerede har time, se bort fra denne SMS.
For spørsmål vedrørende vaksine og for eventuelt behov for hjelp til å bestille time, kan du finne informasjon ved å gå inn på linken nedenfor
 www.eidsvoll.kommune.no/korona

Mvh Eidsvoll Kommune

Når du trykker på lenka i sms'en eller eposten vil du få to valg

JEG ØNSKER VAKSINE MOT KORONAVIRUS Vil føre deg til timebestillingen og du logger på med BankId (den man også bruker når man f. eks. betaler regninger)

NEI, JEG ØNSKER IKKE VAKSINE Vil føre deg til våre nettsider
NB! Hvis du ikke har fått sms eller varsel, da er du ikke i prioriteringsgruppen som gjelder akkurat nå og du kan ikke bestille time

Det er timer til alle!

Før du kommer til vaksinering

NB! Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon.

Av praktiske hensyn ber vi deg å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler. Munnbind må brukes.

En liten hyggelig informasjonsvideo

Her finner du en liten informasjonsvideo/instruksjonsvideo til hva som venter deg når du kommer til vaksinestasjonen ved Badet kulturtun.

Velkommen til oss når det er din tur!

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under i uthevet tekst)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Mener du at du tilhører en av prioriteringsgruppene 8 (født 1957 eller 1958), og ikke har fått invitasjon fra oss i løpet av onsdag 19. mai?

Ta kontakt med vaksinetelefonen: 66 10 73 58 og 66 10 73 59, det er åpent fra kl. 09-15.

Mener du at du tilhører en av prioriteringsgruppene 1-7, og ikke har fått invitasjon fra oss?

Gruppe en til sju har en eller annen risikosykdom, underliggende sykdommer.
Ta først kontakt med din fastlege. Det er kun din fastlege som avgjør hvilken risikogruppe du tilhører. Din fastlege skal gi beskjed om dette til vaksinetelefonen: tlf. 66 10 73 58

Det vil ikke væ+re noe problem å få time, har det oppstått en misforståelse eller at din fastlege ikke har meldt deg inn, er det bare å ringe vaksinetelefonen etter at fastlege har meldt inn, eller for å forhøre deg om det har oppstått en misforståelse. Du vil få time, det er vaksiner til alle som skal ha! 

Har du fastlege utenfor egen bostedskommune 

Dette står under ofte stilte spørsmål på våre sider om vaksinasjonsprogrammet

Er du i en av risikogruppene?

NB! Det skilles mellom høy risiko og risiko med underliggende sykdommer/tilstander. Det er fastlegen som bestemmer hvem som har høy risiko og hvem som ligger i gruppene for underliggende sykdommer.
Fastlegene melder dette til vaksinekontoret i kommunen, tlf. 66 10 73 58. 

Prioriteringsgruppene finner du under avsnittet "Hvem blir prioritert? - Prioriteringsgrupper FHI"

Er du mellom 18-64 og er i risikogruppene som er definert av FHI?

I så tilfelle vil kommunen kalle deg inn til vaksinering, og du trenger ikke ta kontakt med kommunen eller fastlegen for legeerklæring, timebestilling eller lignende.

Vær forberedt på at det kan ta tid før du blir tilbudt vaksine.

Fastlege utenfor bostedskommunen (og i risikogruppa)?

I Gardermoregionen

Personer mellom 18-64 i risikogruppen (innbyggere ) som har fastlege i Gardemoregionen (Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll) vil bli kalt inn i den kommunen hvor man har fastlege. Man blir prioritert i henhold til FHI sin liste (se avsnitt nedenfor om prioritering av vaksinegrupper)

Utenfor Gardermoregionen

Personer  mellom 18-64 i risikogruppen (innbyggere) som har fastlege i en annen kommune utenfor Gardermoregionen, må selv be sin fastlege gi beskjed til kommunens vaksinetelefon tlf. 66 10 73 58 om at vedkommende er i risikogruppe og skal prioriteres.

Det er ulik praksis fra kommune til kommune.

Man kan få beskjed fra sin fastlege at man vil bli meldt inn i den kommunen man har fastlege, også utenfor Gardermoregionen.  Eidsvoll kommune vil vaksinere de vi får beskjed om fra fastlegene, uavhengig hvilken kommune de bor i.
(se pkt. ovenfor, be fastlege gi beskjed til vaksinetelefonen tlf. 66 10 73 58)

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

* Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Sjekk gjerne din kontaktinformasjon

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Er du usikker på om du er registrert med riktig telefonnummer, ber vi deg om å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon for å oppdatere din kontaktinformasjon. Dette vil gjøre jobben med å få tak i riktige personer enklere for systemene.

Kommunene har ingen egen liste med kontaktinformasjon over alle innbyggerne, dette ligger som en sikker opplysning på kontakt og reservasjonsregisteret, og kjøres på en sikker måte sammen med våre fagsystemer og folkeregister. De vi ikke finner kontaktopplysninger på må vi lete etter i andre lister, som f.eks. de elektroniske telefonkatalogene som finnes. 


Publisert: 19.05.2021 12:38:24
Sist endret: 19.05.2021 13:19