Innhold

Følgende priser gjelder for 2019

Her finner du prisregulativet i sin helhet slik det ble vedtatt i kommunestyrets møte den 11. desember 2018.

Nedenfor finner du gebyrsatsene for Kommunal forvaltning - slik de ble vedtatt i kommunestyrets møte den 11. desember 2018. Disse skal bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

Nye priser vil bli lagt inn i priser a-å, etter 1. januar 2019. Frem til da er det 2018-priser som gjelder. 

Hvor kan du kan finne saken(e)?

Fremgangsmåte om du ønsker å lese kommunestyrets behandling av saken, finner du dette her via våre nettsider, fra forsiden. 

 • Velg arkfane - "Skatt, politikk og organisasjon"
  • Velg "Møtekalender"
  • Velg "Kommunestyret" og klikk på "11. desember" i kalenderen
  • Politisk sak 88/18 - sak. nr. 18/1840
   • - klikk på "behandlinger"
   • - klikk på "Protokoll - Saksprotokoll KS" (f.eks) dette er den endelige behandlingen. 

Publisert: 17.12.2018 13:22:21
Sist endret: 17.12.2018 13:22