Rådføringskanal for bedrifter i forbindelse med koronasituasjonen

Innovasjon Gardermoen har, ettersom svært mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon, opprettet en rådføringskanal for kontakt i tilfelle man trenger hjelp/rådføring innen diverse fagområder. Dette er gjort i samarbeid med flere aktører. 

 

Bedrifter kan henvende seg via vår e-post adresse post@innovasjon-gardermoen.no, så vil Innovasjon Gardermoen videreformidle til rette samarbeidsfirma i forhold til det man ønsker svar på.

Rådføringskanal-for-bedrifter 

 


Publisert: 24.03.2020 14:06
Sist endret: 17.02.2021 10:10