Pressemelding

Rådmannen i Eidsvoll smittet med coronaviruset

Jeg har i dag fått påvist koronasmitte og har, rutinemessig, gått i hjemmeisolasjon. Heldigvis har jeg kun milde symptomer og dermed god mulighet til å jobbe hjemmefra.
Denne situasjonen påvirker det praktiske arbeidet i kommunens kriseledelse, ved at ordfører, kommuneoverlege, personalsjef og assisterende rådmann også må være i karantene, selv om ingen av dem er syke. Lederoppgaver vil bli fulgt opp gjennom bruk av digitale løsninger i de nærmeste ukene.

Det lokale beredskapsarbeidet vil pågå på ubestemt tid fremover, helt til situasjonen er normalisert.  Eidsvoll kommune har etablert gode rutiner for krisehåndtering og har den siste uken igangsatt flere lokale tiltak. Jeg er derfor trygg på at en samlet organisasjon vil kunne håndtere situasjonen fremover til beste for innbyggerne.

Med vennlig hilsen

Knut Haugestad
Rådmann


Publisert: 18.03.2020 18:00
Sist endret: 17.02.2021 10:07