Innhold

Rådmannens grunnlagsdokument er nå ferdig og finnes her.

Forslag gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester finnes her.

Forslag til øvrige gebyrer og priser finnes her.

Dokumentet vil bli kort presentert under formannskapets møte 19. november. Formannskapet vil foreta realitetsbehandling i sitt møte 26. november og avgi innstilling til kommunestyret. Formannskapets forslag til handlingsplan og årsbudsjett legges deretter ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte 10. desember.

I forbindelse med behandling av saken i formannskap og kommunestyre vil det foreligge et saksfremlegg fra administrasjon med forslag til vedtakspunkter. Det vil også foreligge en rekke vedlegg til saken.

Link til dokumentene finnes også her:

Handlingsplan 2020 - 2023 tekstdel

Gebyrregulativ 2020 plansaker, byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester

Prisliste 2020 øvrige områder

 

Rådmannen


Publisert: 01.11.2019 12:18:04
Sist endret: 01.11.2019 12:18