Innhold

Realfagsåret 2019 

Råholt skole deltar i kommunens satsing på realfag. Gjennom hele 2019 har både elever og lærere tilegnet seg nye kunnskaper og ferdigher gjennom utforskende naturfagsaktiviteter. Vitensenteret er med oss i arbeidet og vi ser fram til et godt og spennende realfaglig 2020. Fokus er rike undervisningsopplegg som ivaretar dybdelæring og grunnleggende ferdigheter. 


Publisert: 13.01.2020 14:00:00
Sist endret: 13.01.2020 12:49