Innhold

Etter ønske fra deltagere i realfagsnettverket og andre representanter fra barnehagene har kommunen laget en kasse med realfagsutstyr til hver av barnehagene. I kassene finnes blant annet spill, vekt med lodd, trådløse elektroniske mikroskop, håver, tellebjørner osv. osv.

På bilde sees barnehagefaglig rådgiver Bente Hylander med noen av de ferdige kassene.


Publisert: 02.03.2017 13:47:25
Sist endret: 02.03.2017 13:47