Regionale tiltak innføres fra og med 3. desember 2021.

Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

Det er innført endringer i Covid-19-forskriften om fastsettelse av regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet fylke . Hvilke kommuner disse regionale tiltakene gjelder for finnes listet opp Covid-19-forskriftens Kapittel 5A. Forsterkede regionale smitteverntiltak for Oslo kommune og enkelte kommuner i Innlandet og Viken fylke

De regionale tiltakene vil tre i kraft ved midnatt natt til fredag 3. desember 2021 og vil i første omgang vare i 14 dager.

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner (også Eidsvoll):

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Du kan lese detaljer rundt  de regionale titakene her


Publisert: 02.12.2021 20:23
Sist endret: 03.12.2021 10:43