Intervallet forkortes til 9 uker

NB! Vi vil legge ut oppdatert informasjon på våre nettsider så snart organiseringen er bestemt.

Vi vil henstille alle innbyggere som har fått dose 1 de siste ukene om å avvente beskjed om hvordan dose 2 skal gjennomføres. Vaksinestasjonen har ikke kapasitet til å håndtere henvendelse fra de det gjelder før man har kommet til konklusjon for organisering.

Vaksinetelefonen må være tilgjenglig

Vaksinestasjonen har behov for å være tilgjengelige for alle innbyggere som er invitert til 1. dose i uke 23.

Her kan du lese reggjeringens beslutning

Intervallet mellom vaksinedosene forkortes til 9 uker


Publisert: 07.06.2021 15:42
Sist endret: 07.06.2021 15:43