Regjeringen viderefører tiltakene som ble innført 12. mars 2020

Regjeringen fortsetter derfor med de strenge tiltakene, i første omgang til over påske, 13. april 2020. Det viktigste er å sikre at de som blir alvorlig syke, enten av korona eller andre årsaker, kan få hjelp i helsetjenesten. Og at helsetjenesten ikke blir overbelastet.

I tillegg ble det nevnt spesielt dette med ansamling i grupper og avstand

  • Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.
  • Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Her finner du Regjeringens pressemelding fra 24. mars som inneholder de viktigste tiltakene

Følg rådene fra myndighetene - hold fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og host i papir eller albuekroken


Publisert: 24.03.2020 19:19
Sist endret: 17.02.2021 10:12