Innhold

Ruteendring i Eidsvoll fra 15. august

Endring av tømmerutene vil kun gjelde abonnenter med tilgang til avfallsbrønner/dypoppsamlere for avfallstypene Mat- og restavfall, Papp/papir og drikkekartong og Plastemballasje.

Hele artikkelen "Ruteendring i Eidsvoll fra 15. august" kan leses på ØRAS sine hjemmesider.


Publisert: 10.08.2020 14:35:02
Sist endret: 13.08.2020 10:44