Innhold

Avfallsbeholderne for papp/papir og restavfall, samt sekkene med plastavfall som er plassert ved de høyereliggende vegene i Feiring ble ikke tømt som planlagt i går, torsdag 23. mars. Dette skyldes glatte veger. Beholderne blir etter planen tømt mandag 27. mars.


Publisert: 24.03.2017 15:09:16
Sist endret: 24.03.2017 15:09