Innhold

Det ble i uke 14 gjennomført testing av den nye reservevannsledningen fra Hurdalssjøen. Dette er et prosjekt med en kostnadsramme på ca. 30 millioner. Total lengde på prosjektet er ca. 5 km, og strekker seg fra Ullensaker kommunes nye vannbehandlingsanlegg ved Larsvika i Hurdalssjøen til Kappåsen.

Hensikten med ledningen er å sikre Eidsvoll kommunes innbyggere trygt, sikkert og nok drikkevann gjennom hele året. Løsningen er også en forutsetning for den kommende oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget i Tisjøen.

Ledningen tilfører i tillegg vann til nærings- og industriområdet på Ormlia.

 Arbeidet er utført gjennom en totalentreprise, med Huser Entreprenør AS som leverandør. Arbeidet er gjennomført ved bruk av NoDig-metoden, eller grøftefri rørlegging. Dette innebærer utstrakt bruk av borring og trekking av nye ledninger i gamle rør, i motsetning til å grave nye traseer. Dette kommer miljøet til gode ved at naturen i mindre grad blir berørt. 

Eidsvoll kommune er godt fornøyde med samarbeidet.

 

Ledningen er nå klar til drift.

 

Vil du lese flere slike saker? Gjennom kommunens nye app kan du få slike saker direkte på mobilen. Søk etter "Eidsvoll kommune" i Google Play eller Apple Appstore så får du tilgang til tipsløsningen vår, nyhetsvarsling direkte på mobilen og selvbetjeningsløsninger.

 

Arbeidsleder Nils Kåre Røen ved Kappåsen ventilhus 

Arbeidsleder Nils Kåre Røen ved Kappåsen ventilhus


Publisert: 03.05.2019 10:57:50
Sist endret: 03.05.2019 10:57