Innhold

Prioritering av søknader:

 • Søknader fra virksomheter som ikke har fått tilskudd fra Kommunal kompensasjonsordning 2021.
 • Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 • Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

Hvem kan søke: 

 • Virksomheten som har organisasjonsnummer i kommunen
 • Virksomheten som er operative i kommunen
 • Virksomheten som er etablert før 01.01.2021
 • Virksomheten som ikke er konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling
 • Enkeltpersonforetak uten ansatte

Obligatoriske vedlegg:

 • Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no
 • Skatteattest fra september 2021
 • Dokumentasjon (revisor-/regnskapsførerbekreftede) av årsak til tap og økte kostnader.
 • Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.
 • Redegjørelse for hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

Grunnlag for utbetalinger:

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum kr 50 000 i tap. Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil anslagsvis variere fra kr 50 000 kroner til kr 100 000, basert på antall søkere og tilgjengelige midler. Tilsagn om midler gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte.

Hvis søknaden mangler obligatorisk informasjon og vedlegg eller ikke er innsendt innen fristen vil den ikke bli vurdert.

Det er formannskapet som beslutter tildeling av tilskuddsmidler. Kommunestyret er klageinstans.

Spørsmål om ordningen kan rettes til juridisk rådgiver Astrid Baastad, mobilnummer 47791627, epost: astrid.baastad@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 28.10.2021 14:37:01
Sist endret: 28.10.2021 14:55