Behandling av revidert lokal forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av covid-19 i Eidsvoll kommune

Kommunestyret vedtok lokal forskrift 11. november 2020, samtidig ble formannskapet delegert myndighet til å vedta eventuelle forlengelser og endringer av Lokale forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av covid-19 i Eidsvoll kommune.

Kommunens kriseledelse ser behovet for både å forsterke og forlenge den lokale forskriften, dette med bakgrunn i medisinskfaglige råd fra kommuneoverlegen og en mer uavklart smittesituasjon enn det var 11. november. Rådmannen fremmer derfor en sak om dette som skal opp i Formannskapets møte tirsdag 24. november. Møtet starter kl. 18

Sakens dokumenter finner du her

Her finner du alle sakene til møtet

Møte i Formannskapet den 24. november 2020 kl. 18 - 21


Publisert: 23.11.2020 20:00
Sist endret: 24.06.2021 13:22