Innhold

Noe anleggstrafikk må påregnes. Arbeidet forventes avsluttet i utgangen av oktober. Vannavstegninger i forbindelser med dette arbeidet vil bli varslet i god tid i forkant.


Publisert: 04.09.2020 15:34:09
Sist endret: 08.09.2020 10:41