Innhold

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø og lignende må fjernes slik at kummene er lett synlige. Videre må kjøreveg ryddes, slik at den er fri for trær og kvister. Huseier vil bli belastet med oppmøtekostnader dersom septiktømming ikke kan utføres på gunn av forhold som er huseiers ansvar.

Septiktømmingen i rode 7 utføres av KLM på vegne av Eidsvoll kommune.

Ved behov for ytterligere informasjon ring Eidsvoll kommune på tlf. 950 29 909.


Publisert: 27.09.2017 10:06:19
Sist endret: 27.09.2017 10:06