Slamtømmingen utføres av Br. Stenskjær på vegne av Eidsvoll kommune.
Ved behov for ytterligere informasjon kan du sende en e-post til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no.

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø, grus, løv m.m. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Dersom kumlokket ikke er klargjort kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging hvis anlegget ikke kan tømmes.

Her kan du lese mer om septiktømming.

Eksempel på tilfredsstillende tilrettelegging

Tilfredsstillende tilrettelegging

Eksempel på manglende tilrettelegging

Manglende tilrettelegging
Manglende tilrettelegging


Publisert: 17.03.2023 10:00:00
Sist endret: 17.03.2023 09:34