Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø og lignende må fjernes slik at kummene er lett synlige. Videre må kjøreveg ryddes, slik at den er fri for trær og kvister. Huseier vil bli belastet med oppmøtekostnader dersom septiktømming ikke kan utføres på gunn av forhold som er huseiers ansvar.

Innhold


Publisert: 08.08.2018 13:17:31
Sist endret: 08.08.2018 13:17