Innhold

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø, grus, løv m.m. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Dersom kumlokket ikke er klargjort kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging hvis anlegget ikke kan tømmes.

Her kan du lese mer om septiktømming.

Eksempel på tilfredsstillende tilrettelegging

Tilfredsstillende tilrettelegging

Eksempel på manglende tilrettelegging

Manglende tilrettelegging
Manglende tilrettelegging

Septiktømmingen utføres av Br. Stenskjær på vegne av Eidsvoll kommune.

Ved behov for ytterligere informasjon ring tlf. 950 29 909.


Publisert: 14.11.2019 12:23:02
Sist endret: 15.11.2019 13:14