Innhold

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord og lignende må fjernes slik at kummene er lett synlige. Videre må kjøreveg ryddes, slik at den er fri for trær og kvister. Huseier vil bli belastet med oppmøtekostander dersom septiktømming ikke kan utføres på gunn av forhold som er huseiers ansvar.

Septiktømmingen utføres av Eidsvoll kommune.

Ved behov for ytterligere informasjon ring tlf. 950 29 909.


Publisert: 31.08.2017 13:23:35
Sist endret: 31.08.2017 13:23