Nærmere informasjon om ordningen ligger på www.regjeringen.no  og www.regionalforvaltning.no  

Fullstendig saksfremlegg med dokumenter ligger på https://innsyn.eidsvoll.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=252&

 

Formannskapet i Eidsvoll har besluttet følgende kriterier for å søke:

  • Bedrifter og enkeltpersonforetak som er særlig rammet av nye smitteverntiltak prioritere
  • Tilskuddet utbetales til bedrifter som fyller kriteriene etter en skjønnsmessig vurdering med minimum kr 20 000 og maksimum kr 100 000

 

Obligatorisk for alle søknader:

  • Virksomheten skal ha organisasjonsnummer registrert i Eidsvoll kommune
  • Virksomheten skal være etablert før 1.1.2021
  • Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no
  • Skatteattest for desember 2021
  • Dokumentasjon (revisor-/regnskapsførerbekreftede) av årsak til resultattap og økte kostnader
  • Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nye nasjonale smitteverntiltak
  • Redegjørelse for hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon

 Søknadsfrist: 14.februar 2022

 Spørsmål om ordningen kan rettes til Astrid Baastad mobil 90085166 eller Marte Hoel mobil 92434066

 Marte Hoel, Assisterende kommunedirektør

 


Publisert: 27.01.2022 11:32
Sist endret: 27.01.2022 11:32