Innhold

Det er ekstra stor skogbrannfare i tiden etter snøen har smeltet

Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN) har allerede hatt fem gress- og skogbranner hittil "i påsken". Mye vind, knusktørr fjorårsvegetasjon og mange som brenner bål samtidig er skummelt.

Det er sendt ut en pressemelding med følgende informasjon

Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen i en krevende tid.

Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå. Færre utrykninger vil også bidra til at vi heller ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover.

Store geografiske ulikheter

De siste ukene har vi sett et yrende folkeliv i skog og mark, og vi vet at mange kommer til å være ute også denne spesielle hjemmepåsken. Våre brannvesen dekker et stort geografisk område, og forholdene er ulike. Mange steder er svært tørre og Meteorologisk institutt melder om gress- og lyngbrannfare flere steder. Andre steder ligger det fremdeles snø.

Bålforbud fra 15. april – bruk sunn fornuft!

Fra 15. april gjelder det generelle bålforbudet over hele landet – som alle andre år. Vi har ikke gitt noe ekstraordinært bålforbud i forkant av dette, nettopp fordi det er så store variasjoner i området som våre brannvesen dekker. Vi ønsker naturligvis også en aktiv befolkning som bruker naturen, og forventer at folk klarer å bruke sunn fornuft og være forsiktige, samtidig som de koser seg på tur.

Vi får likevel tilbakemeldinger om at det er en utfordring for noen.

Vår bønn til innbyggerne er derfor klar:

Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Er du i tvil, la det heller være – det blir vi takknemlige for. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

Sjekk ditt brannvesen for mer informasjon

I forebyggendeforskriften står det:

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Tida rett etter at snøen har smeltet er ekstra sårbar for skogbrann

Tida rett etter at snøen har smeltet er ekstra sårbar for skogbrann. Terrenget tørker raskt opp, og uten ny vegetasjon som demper faren for at branner kan spre seg, kan bål, bråtebrenning og uforsiktig bruk av åpen ild fort bety at vi får skog- eller gressbrann. 

Det generelle bålforbudet i skog og mark fra 15. april til 15. september er tuftet på at det vanligvis ligger snø i marka, og at skogbrannfaren er liten fram til bålforbudet inntrer, men slik er det ikke alltid

Alle som bruker åpen ild har plikt til å vurdere faren for brann, uansett årstid, og akkurat nå er det all grunn til å tenke seg om to ganger før man tenner bål i skog og mark.

  • På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19, er det veldig mange som bruker friluftsområdene våre nå.
  • Det er selvsagt en positiv måte å tilbringe fritida på, men vi i brannvesenet håper alle tar hensyn og gjør gode vurderinger av sikkerheten.

Her kan du lese mer om bål og brannsikkerhet


Publisert: 07.04.2020 13:08:46
Sist endret: 07.04.2020 13:14