Endelig åpner skolene igjen

Den 27. april starter som dere vet elever på 1. - 4. trinn opp igjen på skolen. Det samme gjelder SFO-tilbudet. Vi er glade for endelig å kunne ta imot elevene våre igjen, og vet at det er mange barn som gleder seg til å komme tilbake på skolen.

Takk til dere foresatte for dobbeltinnsatsen

Vi vil benytte anledningen til å takke dere foresatte for dobbeltinnsatsen med både hjemmekontor og barn som jobber hjemme.

Takk til lærerne for digital undervisning

Og ikke minst takk til lærerne som har gjennomført digital undervisning.

Vi skal gjøre vårt for at dette skal bli en god opplevelse for alle

Det er mye oppmerksomhet i media og sosiale media knyttet til gradvis åpning av barnehager og skoler. Når det nå er vedtatt åpning på bakgrunn av faglige og kvalitetssikrede råd, så skal vi i skolen gjøre vårt for at dette blir en god opplevelse for alle elevene og for dere foresatte.
Den 20. april kom også Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet med en Veileder om smittevern for skolene. Dette for å ivareta smittevern for både elever, foresatte og ansatte i skolen.

Spørsmål rundt dette med smittevern?

Det er helt sikkert allikevel mange spørsmål som dukker opp både rundt smittevern, men også egen og familiens helse. Dersom du lurer på hvor vidt du eller de du bor med er i en risikogruppe, så må du ta kontakt med fastlegen din. Ellers er det mye god og nyttig informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Ytterligere spørsmål?

Dersom dere har spørsmål knyttet til gjenåpningen av skolene, ber vi dere søke informasjon her på våre egne nettsider i tillegg til Utdanningsdirektoratets nettsider. Det er selvsagt også mulig å kontakte skolen via kontaktlærer for å få hjelp til å besvare eventuelle spørsmål dere har.

Oversikt og kontaktinformasjon til alle skolene i Eidsvoll

Vi gleder oss til å se dere igjen! 

Fortsatt må vi og alle andre ta vare på hverandre, holde avstand, hoste og nyse i albukroken og vaske hendene ofte og grundig. 

 


Publisert: 22.04.2020 09:17
Sist endret: 24.04.2020 10:52