Innhold

Nå er sommerferien over, og det er mange spente barn som har startet på skolen. Vi ønsker at alle skal kunne gå og sykle trygt til skolen, og da er det viktig at det er godt sikt ved vegkryss og avkjørsler. Vegetasjon som hindrer sikten kan skape farlige situasjoner, og det er du som bor langs vegen som har ansvar for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt. Høye, tette hekker ved avkjørsler og store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklende og gående.

Nå håper vi at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle, slik at barn og ungdom får en trygg og oversiktlig skoleveg.


Publisert: 20.08.2018 13:42:35
Sist endret: 20.08.2018 13:42