Innhold

Oppmøte for alle elevene skal skje ute:

  • 8. trinn: Møtes av kontaktlærer i turkis område (fra skatepark til og med sandhåndballbanen)
  • 9. trinn: Møtes av kontaktlærer i gult område (parkeringsplassen på oversiden av skolen).
  • 10. trinn: Møtes av kontaktlærer i grønt område (rødgrusen).

Kart over skolens område er sendt ut til alle foresatte. Der er det informasjon om hvor man finner de områdene som er nevnt med farge ovenfor. 

Velkommen første skoledag!


Publisert: 14.08.2020 09:47:47
Sist endret: 14.08.2020 09:54