Innhold

Renovatøren begynner der snøen har smeltet. Anlegget skal være lett tilgjengelig for tømming med bil. 
Følg denne lenken for å lese hva du må gjøre før ditt anlegg tømmes.

Slamtømming i rode 3 utføres av Br. Stenskjær på vegene av Eidsvoll kommune.

Ved behov for ytterligere informasjon kan du sende e-post til kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no.


Publisert: 23.04.2019 10:54:23
Sist endret: 23.04.2019 10:54