Smittesituasjonen i Nordre Follo

Eidsvoll kommune har deltatt i flere møter med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjennom fredag og lørdag, og er på den måten godt orientert om smitteutbruddet i Nordre Follo og om de tiltak som innføres i berørte kommuner og deres nabokommunene.

Lokal smittesituasjon i Eidsvoll vurderes å være den samme som før smitteutbruddet i Nordre Follo ble kjent. Det er derfor ikke grunnlag for å innføre inngripende tiltak i Eidsvoll.
Det er berammet formannskapsmøte tirsdag ettermiddag 26. januar. I dette møtet vil man ta stilling til forlengelse og innhold i lokal smittevernforskrift. Frem mot dette møtet vil vi holde oss kontinuerlig oppdatert om smittesituasjonen lokalt, regionalt og om situasjonen i Follo. Dersom det før møtet på tirsdag blir avgjørende endringer, så vil kommuneoverlegen kunne fatte straksvedtak om nye tiltak etter smittevernloven.

Det vurderes pr i dag at gjeldende nasjonale føringer og lokal forskrift ivaretar nødvendige smittevernhensyn.

Eidsvoll kommune ønsker alle innbyggere en god helg og minner om at smittevernreglene må følges nøye.

Her er regjeringens kraftige tiltak for de ti kommunene rundt Nordre Follo; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås 

Temaside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 23.01.2021 12:50
Sist endret: 23.01.2021 12:53