Oppdatert informasjon om smittesituasjonen ved Vilberg helsetun – besøksstans ved tre avdelinger inntil videre

Det er fortsatt et pågående smitteutbrudd ved 1. og 2 avdeling ved Vilberg helsetun. Antall smittetilfeller ved disse avdelingene er nå færre, men foreløpig opprettholdes den midlertidige besøksstansen ved disse avdelingene. I helgen ble det påvist smitte blant pasienter og ansatte ved 3. avdeling. Dette innebærer at det også her er innført besøksstans inntil videre.

Det er gjennomgående milde symptomer og ikke en spesielt dramatisk situasjon, men det er nødvendig å treffe noen tiltak for å søke å begrense videre smittespredning.

Dersom det er spesielle hensyn som tilsier at det likevel burde være anledning til besøk, så kan man ta kontakt med avdelingen om dette.


Publisert: 31.01.2022 15:31:25
Sist endret: 31.01.2022 15:32