Smittesporing har ført oss innom Råholt Bad.

Smitteoppsporing i Eidsvoll har avdekket at det har vært en smittet innbygger på Råholt Bad fredag 23. juli.

Vedkommende har brukt det meste av fasilitetene som finnes i svømmehallen. Av den grunn anbefales det at personer som har oppholdt seg i svømmehallen fredag 23. julimellom kl 12.30- 15.30 skal teste seg, og videre være oppmerksom på symptomer på korona.

 

Ingen karantene - men ha lav terskel for å teste deg!

Så lenge smittevernsreglene er blitt overholdt i svømmehallen og fasilitetene som finnes der, så er det lite sannsynlighet for smitte. Av den grunn blir ingen satt i karantene, men det er ønskelig at alle som har oppholdt seg i svømmehallen i dette tidsrommet skal ha lav terskel for å teste seg. 

 


Publisert: 27.07.2021 10:48
Sist endret: 27.07.2021 10:58