Smitteutbrudd i en av våre omsorgsboliger.

Vi har smitteutbrudd i en omsorgsbolig, et bofellesskap for utviklingshemmede, hvor fire beboere og to ansatte har testet positivt på Covid-19. Smitteutbruddet har tilknytning til utbruddet ved Villa Skaar Valstad sykehjem.

Store deler av bemanningen i boligen er nærkontakter og er satt i karantene og beboerne blir ivaretatt på smitteavdelingen ved Vilberg helsetun

Ytterligere informasjon og samleside om koronasituasjonen

Status og samleside for all koronainformasjon for Eidsvoll 


Publisert: 18.11.2020 10:00
Sist endret: 24.06.2021 12:53