Utbrudd ved Bønsmoen skole, 7. trinn.

Det ble lørdag avdekket et utbrudd ved 7. trinn på Bønsmoen skole. Utbruddet teller så langt 11 elever og 10 av disse går i samme klasse. 

Oppfølgingen skjer i tråd med retningslinjene fra FHI. Smittesporingsteamet kartlegger smitten og deler ut hurtigtester til nærkontakter. Andre elever ved skolen er oppfordret til å teste seg ved symptomer.  

En ny positiv PCR-test ved Læringsverkstedet barnehage Folkeparken, Dal

Tiltak er iverksatt, alle berørte har fått informasjon og hurtigtester er utlevert.

Ha fortsatt lav terskel for å teste deg.

Vi vil understreke viktigheten av testing ved nyoppståtte symptomer for alle innbyggere.

De som er vaksinert er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vi ser imidlertid ofte smitteoverføring til vaksinerte som er husstandsmedlemmer eller på annen måte blir mye eksponert for smitte.


Publisert: 26.10.2021 09:28
Sist endret: 26.10.2021 09:55