Innhold

Hva gjør vi i Eidsvoll kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye koronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside

Har du mistanker om smitte?

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

Begrunnet mistanke om koronasmitte foreligger hvis du har luftveissymptomer og i tillegg har

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.

PDF: Vaner_som_forebygger_smitte_-plakat_bokmal.pdf

Bilde: Vaner som forebygger smitte - plakat - jpeg

Vaner som forebygger smitte - plakat


Publisert: 03.02.2020 13:56:02
Sist endret: 03.03.2020 12:24