Innhold

Smittsom hjernehinnebetennelse

Et barn fra Eidsvoll er innlagt på sykehus for behandling av smittsom hjernehinnebetennelse. Alle foresatte med barn i samme barnehage som det aktuelle barnet er kontaktet og behandling er igangsatt.

Noen fakta om smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. Personer som har vært i nær kontakt med en person med smittsom hjernehinnebetennelse kan i sjeldne tilfeller utvikle sykdommen. De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare.

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du på Folkehelseinstituttet sine sider

Har du spørsmål om hjernehinnebetennelse?

Spørsmål om hjernehinnebetennelse kan rettes til fastlege på dagtid eller kommunens legevakt utenom fastlegekontorets åpningstid.

 

Laurence Jary-Vattøy, konstituert kommuneoverlege


Publisert: 23.11.2017 20:55:27
Sist endret: 23.11.2017 20:55